Opfølgning på køretiderne i MCC.

Det er bestyrelsens opfattelse at vi skal fastholde en struktur, sådan at de helt faste og officielle tider bliver tirsdag og torsdag 17.45, samt lørdag kl. 13. Det vil sige at på vores hjemmeside mv. vil fremstå førnævnte tider og at der som udgangspunkt altid er nogen man kan køre sammen med her.

Vil man køre på andre tider for eksempel lørdag kl. 9 fordi kl. 13 ikke kan passes ind, eller man vil køre langt, så kan det selvfølgelig aftales indbyrdes som hidtil.

Men bestyrelsen håber og opfordrer selvfølgelig til, at alle så ofte som muligt benytter lejligheden til at køre på de officielle tidspunkter, så der er en fornuftig mængde folk til stede. Det sociale aspekt med lørdagskaffe traditionen er også vigtig at fastholde i vores gode klublokaler.

Hvis der laves opslag om søndags kørsel opfordrer vi stadig til man venter til lørdag eftermiddag for ikke at ”trække” nogen fra lørdagstræningen til søndag. Det har alle også været gode til at respektere.

NB: Det gælder stadig at den første lørdag i hver måned køres en længere tur, hvis der er stemning for det (og man kan altid på alle dage tage en ”opvarmningsrunde” først og så komme og køre med kammeraterne kl. 17.45 eller 13 😉).

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes