TacticCup Holdløbet tirsdag den 27 august fra kl 17.30

TacticCup holdløb bliver som nedenfor 💪👍

Hold i klasse I: Brian Christian Mathiesen, Rico Andersen, Flemming Knudsen, Flemming Holm, Michael Arndt
Hold i klasse III: Jan Blikdal, Peder Sørensen, Jesper Bebe Nielsen, Thomas Augustinus Karlsen, Johan Glintborg, Michael Bonne,

 


TacticCup holdløb information:

Lad mig høre på mail eller på facebook om I har lyst til at deltage og i givet fald på hvilket hold. Det vil jeg gerne vide senest den 17. august – tak 😉

Kort opsummering:

Et hold består af minimum 4 ryttere og maksimalt 6 ryttere. Ved målgang er det 4. rytter i mål der tæller. Såfremt det kun er 3 eller færre der kommer i mål har holdet ikke fuldført.

En rytter kan kun deltage på et hold.

Der konkurreres i følgende 3 klasser:

Klasse I Her kan alle deltage.
Klasse II Her kan der deltage ryttere fra gruppe 3 – 6.
Klasse III Her kan der primært deltage ryttere fra gruppe 5 – 6 samt op til 2 ryttere fra gruppe 1-4 på hvert hold. Deltager der ryttere fra gruppe 1-4 på et hold i klasse III, har holdet et handicap på 1 minut for hver rytter, der deltager fra gruppe 1 og 2 samt ½ minut for hver rytter, der deltager fra gruppe 3 og 4.


Se i øvrigt tilsendt mail med indbydelse;)

NB.: Første hold sendes af sted 17.30.

/ Ivan

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes